İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin misyonu, mezunları hem birbirleriyle hem de fakülteyle sürekli iletişim içinde tutmak; İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin bir eğitim ve araştırma kurumu olarak attığı adımlarda mezunların üzerine düşeni yapmaktır.